Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

1746 a643 500

linestorm:

sparkzr:

linestorm:

theannoyingquestionsblog:

linestorm:

Fighting Words

Active verbs to use in a fight scene or an otherwise violent encounter, color-coded by severity (with red as most intense and purple as most mild), and categorized by type of fight.

Them’s fighting words

they truly are

Okay but why is flee severe?

idk i guess when i flee i usually do it severely 

Reposted fromMusicEmo MusicEmo

March 21 2017

1126 edca
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viajulliett julliett
8797 20f8 500
Reposted fromirlweeb irlweeb

March 20 2017

March 19 2017

5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viabeinthe beinthe
8695 97e0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viamefir mefir
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viamefir mefir
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viamefir mefir
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viabeinthe beinthe
7456 09d1 500

sixpenceee:

If only.

2205 0d6c 500
Reposted fromvandalize vandalize viaindisputabel indisputabel
0004 7847
8407 b41d 500
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate viaExplorers Explorers
Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.  Szczególnej, gdy się już zagnieździ.
— Wiedział Prus co pisze!

March 17 2017

5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl