Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

9867 a077 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaindisputabel indisputabel
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromshakeme shakeme viadisheveled disheveled
8039 0bf7 500

December 04 2017

Reposted fromFlau Flau
 Ludzie powinni stać przed sobą nawzajem z taką czcią, taką zadumą, taką miłością, jak przed bramą piekieł.
— Franz Kafka
Reposted fromKabaNewLife KabaNewLife
- Okropne, nie?
- Co?
- To krępujące milczenie. Czemu ględzenie o bzdetach uważamy za wyraz nieskrępowania?
- Nie wiem. To dobre pytanie.
- Po tym można poznać kogoś wyjątkowego. Kiedy można zamknąć ryj i wspólnie sobie pomilczeć.
— Quentin Tarantino, "Pulp Fiction"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
6660 1263 500
Rachmaninoff
Reposted frommartinperscheid martinperscheid
6671 c953 500
Ich hab ihm gleich gesagt, dass das Ding nicht fliegt.
Reposted frommartinperscheid martinperscheid
6677 1d74 500
Reposted fromdoomedman doomedman
4851 71fe 500
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
4852 a8bf
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex
4188 c3af 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrugs drugs
Blausee by winter

December 03 2017

Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
Reposted from1911 1911 viapikkumyy pikkumyy
1247 2d00
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viapikkumyy pikkumyy
Anuptafobia- strach przed pozostaniem singlem oraz lęk przed poślubieniem nieodpowiedniej osoby
Reposted fromspokodama spokodama viapikkumyy pikkumyy
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl